%e8%b3%87%e7%94%a2 66 Ming-hsun CHUNG CEO phone +886-2-33662121#110 email gasemhchung@ntu.edu.tw
%e8%b3%87%e7%94%a2 90 Connie Hsiu-jing WU Manager phone +886-2-33662121#111 email gaseconniewu@ntu.edu.tw
%e8%b3%87%e7%94%a2 89 Jasmine Ying-jhu CHEN Manager phone +886-2-33662121#116 email gasecyj@ntu.edu.tw
%e8%b3%87%e7%94%a2 82 Krystal Jo-chieh CHEN Specialist phone +886-2-33662121 #120 email gasekrystalchen@ntu.edu.tw
%e8%b3%87%e7%94%a2 92 Hermish Yung-Chi YAO Assistant phone +886-2-33662121 #113 email gaseyyc@ntu.edu.tw
%e8%b3%87%e7%94%a2 91 Steven Po-Han CHANG Part-time Assistant phone +886-2-33662121 #100 email r09322021@ntu.edu.tw